روش های مختلف پرداخت استخرهای ماینینگ چیست؟
استخرهای ماینینگ عمدتاً از پنج نوع روش پرداخت شامل PPS، PPS+، FPPS، PPLNS و SOLO استفاده می*کنند.


روش پرداخت PPS (پرداخت به ازای هر سهم): نتیجه ماینینگ، کم و بیش، تحت تأثیر شانس است. به این ترتیب، نسبت دریافت شده سود استخراج به سود مورد انتظار، مقدار شانس نامیده می شود. اگر این مقدار بیشتر از 100٪ باشد، سود دریافتی یک استخر استخراج از سود مورد انتظار بیشتر است. از سوی دیگر، اگر کمتر از 100٪ باشد، سود دریافتی استخر کمتر از سود مورد انتظار است. در روش پرداخت PPS ارزش شانس به طور پیش*فرض برابر با 100٪ است (یعنی فرض می کند که استخر می تواند سود مورد انتظار را به دست آورد). این بدان معنی است که استخر خطر نوسانات خروجی ماینینگ را می*پذیرد . بطور دقیق تر، استخر باید سود استخراج مربوطه را به ماینرها بپردازد، حتی اگر هیچ بلاکی در یک روز معین استخراج نشود.در قبال متحمل شدن این خطرات، استخر کارمزد مشخصی را دریافت می کند.


به طور خلاصه، این رویکرد بدون توجه به شرایط بازار، سود ثابتی را ارائه می دهد. بنابراین در بین ماینرها به عنوان "مدل استخدامی" نیز شناخته می شود.


روش پرداخت PPLNS (پرداخت به ازای هر N سهم آخر) به پرداخت سود استخراج بر اساس تعداد سهامی که ماینرها در طول یک شیفت ارسال کرده اند، اشاره دارد. در روش PPLNS، سود استخراج با تعداد واقعی بلوک*های استخراج*شده در یک استخر ارتباط نزدیکی دارد. هنگامی که یک بلوک جدید استخراج می*شود، استخر ابتدا کارمزد خدمات را کسر می*کند و سپس پاداش بلاک باقی*مانده و کارمزد ماینر را بر اساس سهم هش آن*ها به هر ماینر تقسیم می*کند.


اگر تعداد زیادی بلوک در یک استخر در یک روز معین استخراج شود، این مدل سود بالایی خواهد داشت. با این حال، اگر نتواند هیچ بلوکی را در یک روز استخراج کند، سود استخراج صفر خواهد بود.


روش پرداخت PPS+ (Pay Per Share+): در اینجا، «+» به افزایش کارمزد ماینرها توسط استخر ماینینگ اشاره دارد. این روش پرداخت، مدل بهبود یافته PPS است. در این روش سود دیگری به مدل PPS اضافه شده - در روش PPS+، کارمزد ماینرها که توسط استخر ماینینگ به دست می آید، بر اساس هش*ریت ماینرها توزیع می شود.


روش پرداخت FPPS (پرداخت کامل به ازای هر سهم): در مقایسه با PPS، این روش آیتم جدیدی از سود استخراج را معرفی می*کند. اگرچه این سود جدید به*عنوان کارمزد ماینر نیز محاسبه می*شود، اما FPPS با PPS+ متفاوت است زیرا در روش FPPS سود بر اساس میانگین کارمزد ماینرهای کل شبکه در یک روز توزیع می*شود، در حالی که سود اضافه شده در روش PPS+ بر اساس کارمزد ماینرها که توسط استخر دریافت میشود،تخصیص داده شده.
از آنجایی که این دو مدل می*توانند از نظر توزیع کارمزد ماینرها، نحوه تسویه حساب، و همچنین انتخاب استخرهای ماینینگ متفاوت باشند، سود استخراج نیز ممکن است متفاوت باشد.


روش پرداخت SOLO: تحت این مدل، عملکرد ماینرها به گونه*ای است که گویی به تنهایی کار می کنند. اگر بلوکی استخراج شود، پس از کسر کارمزد خدمات مربوطه، تمام پاداش های بلوک را دریافت می کنند. از سوی دیگر، اگر هیچ بلاکی استخراج نشود، ماینرهای تحت این مدل هیچ سودی دریافت نمیکنند. این روش بیشتر برای ماینرهایی با هش*ریت بالا مناسب است. اگر هش*ریت شما کم است، پس این روش پرداخت برای شما مناسب نیست.


اینها روش های اصلی پرداخت هستند که توسط استخرهای ماینینگ استفاده می شوند. البته، سود واقعی به هش*ریت استخر و همچنین قابلیت های آن نیز بستگی دارد.