✅ ارتقای قرارداد هوشمند OpenSea برای حذف NFT های غیرفعال در اتریوم ‼️


������ شرکت OpenSea، یکی از محبوب*ترین بازار توکن*های غیرقابل تعویض (NFT)، ارتقای قرارداد هوشمند خود را ارائه کرده است که این ارتقا یک اقدام پیشگیرانه برای حذف لیست*های غیرفعال در این پلتفرم است.


به عنوان بخشی از ارتقای برنامه ریزی شده، همه کاربران OpenSea باید فهرست های NFT خود را - که در حال حاضر از طریق بلاک چین اتریوم (ETH) میزبانی می شود - به قرارداد هوشمند جدید منتقل کنند.


طبق اعلام OpenSea، فهرست*های NFT ایجاد شده قبل از 18 فوریه (۲۹ بهمن )به*طور خودکار ظرف یک هفته تا 25 فوریه تا ساعت 2 بعد از ظهر به منقضی می*شوند:


⚪️ «این ارتقای جدید تضمین می*کند که فهرست*های قدیمی و غیرفعال در اتریوم به طور ایمن منقضی می*شوند و به ما امکان می*دهد ویژگی*های ایمنی جدیدی را در آینده ارائه دهیم.»
پس از انتقال موفقیت آمیز، فهرست NFT تاریخ اصلی ارسال را نشان می دهد. با این حال، پس از پایان مهلت، کاربران مجاز خواهند بود NFT های حذف شده را در قرارداد هوشمند جدید مجدداً فهرست کنند.


در طول این مرحله، OpenSea قرارداد هوشمند قدیمی مبتنی بر اتریوم را باطل می*کند و عملاً پیشنهادات قدیمی منقضی می*شود:


در طول این دوره، پیشنهادات قدیمی در مورد موارد منقضی می*شود و پیشنهادات ارائه شده در قرارداد هوشمند قدیمی نامعتبر می*شوند.