استخر استخراج ViaBTC : میزان انتشار کربن بیتکوین!


� تأثیر بیت*کوین بر محیط*زیست موضوع بحث*ها بوده است و تقریباً تمام راه*ها به زمانی برمی*گردد که این ارز دیجیتال برای اولین بار در سال 2009 راه*اندازی شد. و اکنون، بیش از ده سال بعد، محققان هنوز در توافق بر سر حل این مشکل دارند.


بیت کوین ۵۰ برابر کمتر از هوانوردی، ۲۵ برابر کمتر از سیستم های تهویه مطبوع و نصف بخش مرکز داده کربن دی اکسید منتشر می کند.


� حتی خشک کن های جهان ۱۲ درصد بیشتر از استخراج کنندگان بیت کوین کربن دی اکسید منتشر می نمایند و همچنین به عنوان بدیهی ترین مقایسه، تمام ماینرهای بیت کوین روی زمین مجموعاً تنها ۰.۰۵ درصد از مصرف برق جهانی را مصرف می کنند. استخراج کنندگان بیت کوین مسئول مصرف ۸۹ تراوات ساعت هستند، در حالی که جمعیت جهان ۱۶۲,۱۹۴ تراوات ساعت مصرف می کنند.
البته این اعداد قابل کاهش هستند و بخش استخراج بیت کوین می تواند با تغییر به استفاده از گاز طبیعی بپردازد. اگر چنین انقلابی رخ دهد، استخراج بیت کوین در سراسر جهان با انتشار منفی کربن همراه خواهد شد.


اگرچه عوامل متعددی در ردپای کربن بیت کوین نقش دارند، اما این فعالیت های استخراج شبکه است که بیشترین تأثیر را دارد.