چرا استخر های ماینینگ بلاک های خالی را دوست ندارند!


یک بلاک خالی بدون هیچ اطلاعات دیگری فقط حاوی یک تراکنش کوین بیس است. برای استخرهای ماینینگ، استخراج یک بلاک خالی در زمان پک کردن آن حجم زیادی از اطلاعات تراکنش را صرفه*جویی می*کند و به آن*ها اجازه می*دهد پس از اعتبارسنجی ساده، استخراج بلاک بعدی را شروع کنند.
با این حال، یک دفتر کل توزیع غیرمتمرکز برای ثبت یک بلاک چین و ذخیره اطلاعات وجود دارد. بنابراین، صرفه جویی در چند ثانیه بدون پک کردن معاملات ؛ مانند قرار دادن گاری قبل از اسب است. علاوه بر این، افزایش بلاک*های خالی نیز تهدیدی بزرگ برای امنیت یک بلاک چین است و حتی ممکن است منجر به فروپاشی اجماع آن شود، که به نفع استخرهای ماینینگ نیست. علاوه بر این، از نظر منافع، تراکنش*های پک شده با پاداش*های خوبی همراه است که بخش عمده*ای از درآمد استخر استخراج را تشکیل می*دهد. به همین دلیل است که استخرهای ماینینگ بلاک های خالی را دوست ندارند....