توزیع گره های بیت کوین


قزاقستان، دومین مرکز ماینینگ بیت کوین در جهان، تحت تأثیر شورش ها و اعتراضات، در تاریخ 5 ژانویه دچار قطعی اینترنت سراسری شد که منجر به کاهش بیش از 10 درصدی قدرت هشریت بیت کوین شد. با وجود این، هیچ تغییر قابل توجهی در تعداد گره های کامل بیت کوین ایجاد نشده است.


از 13 ژانویه، تعداد گره های کامل بیت کوین در سراسر جهان به 14918 رسیده است که نسبت به سال قبل 38.09 درصد افزایش یافته است، که بیشتر آنها در آمریکای شمالی و اروپا متمرکز شده اند. به طور خاص، چهار کشور برتر شامل آلمان، ایالات متحده و فرانسه است که به ترتیب 12.04، 12.02 و 3.88 درصد را به خود اختصاص داده اند. هرچه تعداد گره ها بیشتر باشد، شبکه btc غیرمتمرکز و ایمن تر است که به طور موثر از هک شدن جلوگیری می کند. در همین حال، این نیز نشان دهنده افزایش هیجان برای در بازار بیت کوین است.