#میزان_مصرف_برق_بیتکوین

فیسبوک، بزرگترین شبکه اجتماعی جهان، برای عملکردهای خود به 5 تراوات ساعت حتی کمتر نیاز دارد و این در حالی است که برقی که سالانه برای استخراج بیت کوین صرف می شود ، نه تنها تقریبا هشت برابر این عدد یعنی جمع مصرف فیسبوک بلکه هشت برابر جمع مصرف فیسبوک و گوگل است و این میزان انرژی بسیار زیاد است .


طبق داده های(TradingPlatforms) اولین و بزرگترین ارز دیجیتال جهان، سالانه 143 تراوات ساعت برق مصرف می کند که بیشتر از مصرف بسیاری از کشورهای اروپایی متوسط ​​است.
به عنوان مثال : تمامی مراکز داده جهانی سالانه 205 تراوات ساعت مصرف می کنند، استخراج بیت کوین به تنهایی نیازمند 70 درصد از این میزان است.
یا یک تراکنش به طور متوسط ​​به ۱۱۷۳ کیلووات ساعت نیاز دارد. و این در حالی است که میانگین مصرف برق ماهانه برای یک خانوار بریتانیایی 350 کیلووات ساعت است که یعنی میزان برق مصرفی برای فقط یک تراکنش برای تامین برق یک خانه معمولی بریتانیا برای بیش از سه ماه کافی است.