رسمیت شناختن تتر usdt در میانمار


������ میانمار در حال حاضر در جبهه*ای از بحران*ها قرار دارد و به نظر می رسد همه گیری کرونا شرایط را بدتر از قبل کرده* است. در این شرایط، دولت کنونی این کشور اعلام کرده که برای بهبود و سرعت بخشیدن به تجارت و خدمات فعلی خود، از این پس از تتر استفاده خواهد کرد.
چندی پیش در پی انتشار خبر دستگیری آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی، و دیگر رهبران این حزب، ارتش میانمار در اطلاعیه *ای وضعیت اضطراری اعلام کرد و اداره این کشور را در دست گرفت.


برای مبارزه با این رژیم، رهبران و سیاستمداران منتخب کشور، یک حکومت وحدت ملی (nug) تشکیل دادند تا رهبری واقعی این کشور را برعهده بگیرند.


امروز وزارت برنامه *ریزی، دارایی و سرمایه *گذاری nug رسما اعلام کرد که تتر به جای کیات، ارز رسمی میانمار خواهد بود. لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا nug را به عنوان تنها نماینده مشروع این کشور به رسمیت می شناسد.


همچنین با توجه به اینکه ارز فیات میانمار، یعنی کیات، تنها در چهار هفته گذشته ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است، بسیاری از این ایده استقبال کرده*اند.