ارز دیجیتال ملی در جزیره کیش!


امروز در هشتمین نمایشگاه بین*المللی بورس، بانک و بیمه و خصوصی*سازی در جزیره کیش سعید محمد اظهار داشت: گرچه تحریم*ها سخت است اما بسیاری از مشکلات ناشی از نگاه بخشی و جزیره*ای در بخش خصوصی و اقتصادی کشور است. در ا ین زمینه طرح*های سرمایه*گذاری در هشت منطقه آزاد کشور و هفت منطقه جدید که جمعاً 15 منطقه آزاد تجاری و 32 منطقه ویژه اقتصادی پیگیری می*شود که این مناطق 45 درصد تجارت کشور را برعهده دارند گرچه سهم مناطق آزاد از تجارت کشور 2 درصد است.


همچنین رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: طرح آمایش سرمایه*گذاری در مناطق آزاد تدوین می*شود که هر منطقه براساس چه راهبردی تعریف شود. در این زمینه 150 فرصت سرمایه*گذاری برای سرمایه*گذاران در مناطق آزاد براساس طرح آمایش سرزمین تدوین شده است.


در ادامه مشاور رئیس*جمهور افزود:
تبدیل کیش به*عنوان پایلوت شهر هوشمند کشور، تحقق خدمات پولی*بانکی بین*المللی، تبدیل این جزیره به عنوان الگوی فرهنگی ایران، توسعه توریسم گردشگری، علمی و تفریحی، شفافیت و ارتباط گیری بیشتر با مردم مهم*ترین ماموریت های سازمان منطقه آزاد کیش در دولت سیزدهم است.


سعید محمد در پایان گفت:


ساماندهی ارزهای دیجیتال به*عنوان دیگر رکن تحقق نسل سوم مناطق آزاد تجاری مورد توجه این دبیرخانه قرار گرفته که در بخش*های غیرماینینگ از جمله صرافی و کیف پول دیجیتال، خدمات جانبی رمزارزها، کنترل*ها و راه*اندازی رمز*ارز ملی در این جزیره است.