افزایش حجم معاملات صرافی های غیر متمرکز تا سقف 100 میلیارد دلار


بر اساس داده*های داشبورد داده*های The Block، صرافی*های غیرمتمرکز تاکنون تقریباً 100 میلیارد دلار در ماه نوامبر به ثبت رسانده*اند.


⚪️ تا 28 نوامبر، این رقم به 99.5 میلیارد دلار تخمین زده شد. حجم ماهانه از زمانی که در ژوئیه (july)به 56.35 میلیارد دلار رسیده بود، بهبود یافته است و رقم نوامبر از 89.15 میلیارد دلار در اکتبر گذشته است.


پروتکل*های مبادله نسخه 3 و نسخه 2 Uniswap با 47.37 میلیارد دلار و 24.07 میلیارد دلار بیشترین سهم را در حجم ماهانه ماه نوامبر داشتند. در همین حال، جفت معاملاتی USDC/ETH در Uniswap نسخه 3 فعال*ترین جفت بوده و بر اساس گزارش CoinGecko، حدود 654.4 میلیون حجم در 24 ساعت گذشته داشته است. جمع آوری داده ها در روز گذشته 1.49 میلیارد دلار حجم کلی برای این پروتکل را اعلام کرد.