شانس ماینینگ یا بلاک ریت بستگی به خروجی بلاک واقعی نسبت به بلاک تئوری یا روی کاغذ دارد.
طبق گفته ی متخصصان بلاکچین خروجی بلاک واقعی استخر ویا بی تی سی 11.4 درصد بیشتر از رقم تئوری آن است.


اگر شانس ماینینگ زیر 100٪ باشد، ماینرها به طور طبیعی توکن های کمتری دریافت خواهند کرد
برای ماینر هایی با هشریت کم ppsیا pps+ بهتر خواهد بود زیرا نرخ ماینینگ نسبتا ثابتی را ارائه می دهد.
از طرفی دیگر اگر می خواهید شانس خود را زیادتر کنید استخراج در حالت PPLNS انتخاب بهتری هست.
طبق این مدل اگر استخر ماینینگ به طور پی در پی در زمان کمتری بلاک ها را تولید کند احتمال اینکه افزایش بازدهی یا راندمان داشته باشید بیشتر است .
در نهایت شانس استخر ماینینگ در طولانی به 100 درصد نزدیک خواهد شد.