تپروت چه زمانی مطرح شد و اهمیت یافت؟


آخرین به*روزرسانی شبکۀ بیت کوین به سال 2017 بر می*گردد که سگویت (Segwit) روی شبکۀ بیت کوین اجرا شد؛ این به روزرسانی موجب ایجاد رمزارز بیت کوین*کش (Bitcoin Cash) شد و تا آن زمان بزرگترین ارتقای این شبکه محسوب می*شد.


در سال 2018، گرگوری مکسول (Gregory Maxwell) تپروت را پیشنهاد داد. مکسول توسعه*دهندۀ نرم افزار “bitcoin core” یا بیت*کور است (بیت کوین*کور نرم افزار اصلی تحلیل بیت کوین است و به افراد امکان تعامل با بلاکچین بیت کوین را می*دهد. با دانلود بیت کوین*کور مردم می*توانند در تایید اعتبار تراکنش*ها روی بلاکچین بیت کوین شرکت کنند).


شاید تپروت به اندازه*ای که انتظار می*رود، در رسانه*ها سروصدا نکرده باشد، اما بسیاری تپروت را یک رویداد یا نقطۀ انقلابی برای بیت کوین می*دانند. زیرا میزان حمایتی که ماینرها از این به*روزرسانی کرده*اند، بسیار زیاد بوده است. در واقع می*توان گفت که طی چهار سال گذشته این نخستین به*روزرسانی بیت کوین بوده که ماینرهای سراسر جهان آن را پذیرفته*اند و بر سر آن توافق دارند.


اهمیت تپروت در دو نکتۀ مهم نهفته است:


۱- انتظار می*رود امنیت و شفافیت بیشتری را به تراکنش*ها اضافه کند.


۲- امکان اجرای آسان و ارزان قراردادهای هوشمند پیجیده به شبکۀ بلاکچین بیت کوین افزوده می*شوند. این مشخصه*ها در برخی رمزارزهای دیگر وجود دارد و تجربۀ موفقی بوده است.