تحلیل بیت کوین 1400:
بیتکوین در ۸ نوامبر با یک کندل قدرتمند توانست سقف ۶۷هزارتایی قبلی خود را بشکند اما نتوانست بالای آن خود را تثبیت کند. در ادامه حرکت امواج بیتکوین رو در تایم*فریم ۴ ساعته هم بررسی کرده*ایم.
ما در کانال سیگنال دیدکس به*طور مفصل و آنتایم حرکات فیک بیتکوین رو اعلام کرده*ایم و خواهیم کرد.


تحلیل اتریوم آبان و آذر:
درمورد اتریوم هم در تایم*فریم روزانه شاهد شکل*گیری اصلاح قدرتمند موج یک هستیم البته به صورت بی*قاعده. از لحاظ تکنیکال بسیار مفصل درباره اتریوم گفته*ایم.