بنا به درخواست های کاربران و به عنوان حرکتی برای بهبود کارایی معاملات، حد سود و حد ضرر یا (Take profit &Stop loss) در 12 آبان 1400 راه اندازی میشود.با "Take-Profit and Stop-Loss"، کاربران می توانند قیمت ایست معامله خود را از قبل تعیین کنند (یعنی قیمت Take-Profit یا Stop-Loss)، به طوری که وقتی قیمت به آخرین حمایت خود رسید و طبق برداشت حمایت های محکم خود را از دست داد این گزینه موقعیت ها را با بهترین قیمت نقد می کنند تا به هدف گرفتن "Take-Profit" در صورت بسته شدن معاملع در سود یا "Stop-Loss" که بسته شدن با مقدار ضرر برای جلوگیری از ضرر بیشتر است دست یابند.

برای بهبود کارایی و تجربه معاملاتی کاربران و راحت*تر و انعطاف*پذیرتر کردن معامله در سناریوهای معاملاتی قراردادهای مختلف، کوینکس ویژگی "Take-Profit & Stop-Loss" را در 3 نوامبر 2021 در سایت کوینکس (در حال حاضر در اپلیکیشن در دسترس نیست) راه اندازی کرده است. با کلیک بر روی TP/SP (Take-Profit/Stop-Loss) "موقعیت های فعلی" در صفحه معاملات پرپشوال، می توانید Take-Profit یا Stop-Loss را به طور جداگانه یا همزمان تنظیم کنید.

ست شدن مربوط به Take-Profit & Stop-Loss به شرح زیر است:
پوزیشن لانگ:
برای گرفتن حد سود(take_profit):
قیمت تعیین شده برای گرفتن سود باید بیشتر از قیمت باز شدن معامله باشد .
برای انجام حد ضرر (Stop_loss):
قیمت لیکوییدی یا انحلال اجباری کمتر از قیمت تعیین ایست معامله شما باشد و یا میتواند کمتر یا مساوی با قیمت باز شدن معامله شما باشد


در معاملات با پوزیشن شرت:
برای گرفتن حد سود(take_profit):
قیمت تعیین شدن برای گرفتن سود باید کمتر از قیمت باز شدن معامله باشد
برای انجام حد ضرر (Stop_loss):
قیمت باز شدن پوزیشن کمتر یا مساوی با قیمت ایست برای تعیین بستن معامله باشد .
و قیمت ایست برای پوزیشن کمتر لیکویید یا همان انحلال اجباری باشد.


1. فقط از "Take-Profit & Stop-Loss" انجام میشود که قبل از انحلال اجباری تنظیم شود


2. هنگامی که پوزیشن لیکویید شدن است تنظیم "Take-Profit & Stop-Loss" به طور خودکار نامعتبر خواهد بود.


3. هنگامی که تنظیم "Take-Profit & Stop-Loss" فعال شود، تمام سفارشات معلق در بازار فعلی به طور سیستماتیک لغو خواهند شد.


کاربران می توانند وارد وب سایت CoinEx شوند تا ویژگی Take-Profit & Stop-Loss را در صفحه معاملات پرپشوال امتحان کنند و از بازده معاملات دائمی بالاتری برخوردار شوند. کوینکس با تکیه بر سیستم کنترل ریسک جامع، ویژگی*های محصول ممتاز و سیستم معاملاتی که دائماً ارتقا یافته است با خدمات تجارت دارایی*های رمزنگاری متنوع*تری را در اختیار کاربران قرار می*دهد.