������رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد : ارز دیجیتال ملی را به طور آزمایشی عرضه می*کنیم


������ علی صالح آبادی ٬ رئیس بانک مرکزی در مصاحبه ای پیرامون نشست خود با اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس ٬ عنوان کرد که بانک مرکزی ارز دیجیتال ملی را به طور آزمایشی عرضه خواهد کرد.


گمانه ها حاکی از آن است درپی دستورالعمل اخیر اوفک نهاد مسئول اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا مبنی بر ایجاد تمهیدات سختگیرانه تر از طرف شرکت های فعال در حوزه ارز دیجیتال و جلوگیری از دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم این کشور و در پی آن ایجاد تشویش در بین فعالان ایرانی این حوزه بانک مرکزی اقدام به ایجاد بستری امن تر در بین کاربران با عرضه ارز دیجیتال ملی خواهد کرد


حال این سوال مطرح است؟؟!!


آیا خطری سرمایه*گذاران ایرانی را تهدید می کند؟