هنوز برای ارزدیجیتال و خرید و فروش آن در صرافی ها قانونین درستی تصویب نشده و به نظرم تا زمانی که با این روش بتوانیم ارز وارد کشور کنیم و از تحریم ها مالی به دور باشیم در همین وضعیت باقی بماند و قوانینی برای آنها در نظر گرفته نشود.
همچنین با سیاست های جهانی که در پیش است و کشورهای بزرگتر در حال ساماندهی و دریافت مالیات هستند در آینده نیز این اتفاق در ایران هم به دور از ذهن نیست.

از آنجایی که صرافی*های ارزهای دیجیتال، دارای مجوز فعالیت نبوده*اند، از درگاه*های پرداخت ریالی بصورت واسط استفاده می*کنند، درگاه پرداخت رایان پی با توجه به داشتن توانایی در هندل کردن تعداد تراکنش بالا در ثانیه، گزینه مناسبی برای درگاه پرداخت صرافی*های ارز دیجیتال است.