دعوت پاول دورف برای موشک بازی اعتراض آمیز در روسیه

پاول دورف موسس تلکرام با ارسال پیامی در کانال خود از مردم روسیه درخواست کرد در اعتراض به فیلتر شدن تلگرام در روسه ساعت 7 بعد از ظهر امروز به وقت محلی موشک کاغذی (نماد تلگرام) را از پنجره های محل زندگی خود بیرون بیندازند.
او با یاد آوری اینکه امروز روز زمین است خواهش کرده یک ساعت بعد موشکها را از اطراف جمع آوری کنید.

For 7 days Russia has been trying to ban Telegram on its territory – with no luck so far. I’m thrilled we were able to survive under the most aggressive attempt of internet censorship in Russian history with almost 18 million IP addresses blocked.

If you live in Russia and support free internet, fly a paper plane from your window at 7 PM local time today. Please collect the airplanes in your neighborhood an hour later – remember, today is Earth Day.


My thanks to all the members of the #DigitalResistance movement. Keep up your great work setting up socks5-proxies and VPNs and spreading them among your Russian friends and relatives. They will be needed as the country descends into an era of full-scale internet censorship.