ورود مسترکارت به دنیای بلاک چین

در پتنتی که توسط دفتر ثبت اختراع و اداره ثبت اختراع آمریکا ( uspto ) در روز 12 آوریل منتشر شد , مسترکارت یک حق ثبت برای سیستم بلاکچین ذخیره و تأیید هویت اطلاعات ثبت کرده است .

مسترکارت بیان میکند : " به طور سنتی , در اثبات هویت از طریق شناسایی دولتی , کارتهای اعتباری , کارت های مجوز کسب و کار یک راه حل فنی برای ایجاد ذخیره ای تغییر ناپذیر از دادههای هویتی و اعتبارنامه وجود دارد . ( چنین مدرکی ممکن است نادرست باشد … یا ممکن است به گونهای ساخته شود که شناسایی آن دشوار باشد)

حق ثبت به معرفی راه های ذخیره ی اطلاعات توزیع شده هویتی بر روی یک سیستم بلاکچین می پردازد که میتواند برای جلوگیری از سو استفاده اعمال شود . تنها اجازه ی مجاز برای دشواری های ارسال و به روز رسانی داده های سیستم , حق ثبت پیشنهاد (نیمه)خصوصی را پیشنهاد میکند نه عمومی.

گره های مورد تأیید مسترکارت به هر سازمانی نیاز دارند تا حداقل یک کلید عمومی و یک مجوز جغرافیایی برای تولید یک فایل داده فراهم کنند.

این نهاد ه ی " فرعی " هر یک به امضای دیجیتالی توسط یک نهاد " برتر " اختصاص داده می شوند . سپس یک " بخش تبدیل سازی " از سرور پردازش مسترکارت برای هر نهاد یک " هویت ارزشی " ایجاد می کند و یک مانع زمان بندی را با رکورد آخرین مانع اضافه شده به بلاکچین اضافه می کند.

به این ترتیب حق ثبت بلاکچین می تواند به "حفظ یک لیست پیوسته ی در حال رشد از سوابق داده ها سخت شده در برابر دستکاری و تجدید نظر" عمل کند.

مسترکارت ثبت اختراع فن آوری بلاکچین را برای پرداخت های فوری در ماه نوامبر سال 2017 ارائه داد و سیستم بلاکچینی از اکتبر 2017 ارائه می دهد که پرداخت های کسب و کار را انجام می دهد. یکشنبه، 15 آوریل، کوین تلگراف گزارش داد که مسترکارت ایرلند در حال استخدام 175 کارمند جدید در دوبلین است که درخواست ویژه ای به متخصصان فن آوری بلاکچین دارد.

به طور کلی , به نظر می رسد که این شرکت در موضع بلاکچین حرفه ای و ضد بیتکوین ثابت قدم است . بنا بر گزارش ها , آزمایشگاه های مسترکارت بیش از 30 " حق امتیاز مربوط به تکنولوژی بلاکچین و ارز دیجیتال " را تا به امروز ثبت کرده اند .

اما مدیر عامل این شرکت آشکارا اظهار داشت که ارزهای دیجیتال های مجاز غیر دولتی به عنوان "ناخواسته" مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت در ماه مارس بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و مدیر ارشد مسترکارت با تاکید بر قابلیت پذیرش این شرکت برای بانک مرکزی ˒ تنها بر ارز دیجیتال تاکید کرد .