سلام من سه تا پاورهام همزمان از کار افتادن دستگاه ها محافظ هم داره دلیله دیگه ای ب غیر از نوسان برق میتونه داشته باشه یا ن. بقیه دستگاه هام 30 تراهش پر نمیکنه تا 28 هست و نوسان زیاد دارنه میشه کمک کنی ادمین دک چیکار باید بکنم