سمینار یکروزه فرصت های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باشگاه کسب و کار ماهان به بیان مهندس حسین قریب
ارزهای دیجیتال پول آینده ؟؟
ارزهای دیجیتال فرصت یا تهدید؟
ارزهای دیجیتال، استخراج منابع ملی آینده


تاریخ برگزاری در 3 تیر 98
مهلت ثبت نام فقط تا فردا از طریق سایت سیتکس
www. citexco.com