������ بالاخره اتریوم 2 ارتقا پیدا می کند یا نه؟


همه ما ماه ها است که منتظر انتقال اتریوم به مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) هستیم و ظاهرا دیگه ایندفعه واقعا این انتقال انجام میشه.


یکی از توسعه*دهنده*های اصلی شبکه اتریوم، پرستون ون لون(Preston Van Loon) ، به شرکت*کنندگان در کنفرانس بدون مجوز گفت که اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، این انتقال، که به عنوان مرحله The Merge شناخته می*شود، در ماه آگوست رخ خواهد داد.


همچنین او به 5000 شرکت کننده گفت:
������ “تا آنجا که ما می دانیم، اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، آگوست منطقی می باشد.”


همکار محقق اتریوم، جاستین دریک(Justin Drake)، محقق اتریوم، با تکرار این احساس، اظهار داشت که اطمینان از انجام سریع ادغام اولویت اصلی است و میل شدید خود را برای تحقق این امر برای کاربران به اشتراک گذاشت.


اگر ادغام با موفقیت در ماه آگوست پیاده*سازی شود، آخرین نقطه عطف در نقشه راه اتریوم، که قبلا به نام Eth2 شناخته می*شد، ارتقای زنجیره*های خرد شده است که قرار است در اوایل سال 2023(اواخر سال 1401) فعال شود. اما تا آن زمان، شبکه به استفاده از لایه 2 مانند پالیگان و Optimism ادامه خواهد داد.