رمزنگاری ایمیل با امضای الکترونیک S/MIME یا E-mail ID certificates

گواهینامه شناسه ایمیل یا E-mail ID certificates از یک جفت کلید رمز نگاری شده و مجموعه ای از داده ها بر مبنای آدرس ایمیل شما ایجاد شده که هویت و اعتبار اکانت ایمیل شما را تضمین می کند. این گواهینامه برای امضای الکترونیک، کدگذاری داده ها و همچنین تائید هویت مالک ایمیل مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مزایای داشتن این امضای الکترونیک نمایش علامت گواهینامه امضا در صندوق ورودی گیرنده است.

در صورت استفاده از گواهی الکترونیک امضای ایمیل یک علامت تایید شبیه مدال حاوی مشخصات ایمیل/ سازمان در صندوق گیرنده نمایش داده می شود

برای تهیه امضای الکترونیک ایمیل می توانید از سرویس دهنده هایی مثل دی کمک بگیرید.

https://day.ir/email-id-certificates