روش های پرداخت سود در استخرهای ماینینگ
در دنیای استخرهای ماینینگ 5 روش پرداخت سود معروف وجود دارد که البته سود دریافتی ماینر ها از این روش های پرداخت در استخر های مختلف متفاوت است. این روش ها شامل مدل های PPLNS, PPS, FPPS, SOLO و PPS+ میشوند که در زیر به شرح آنها خواهیم پرداخت:
PPS (Pay Per Share) (پرداخت به ازای هر سهم)
در این مدل سود ماینر بر اساس هشریت ماینر، سختی شبکه و پاداش بلاک پرداخت می*شود. در روش PPS سود ماینینگ به نسبت احتمال مشارکت ماینر در تولید بلاک(نسبت هشریت) ، محاسبه و بعد از کسر کارمزد استخر، به استخراج کننده پرداخت میشود. در این مدل، استخراج کننده کمترین میزان ضرر و استخر بیشترین ریسک را متحمل میشود. یعنی حتی اگر استخر هیچ بلاکی را تولید نکرد مجبور به پرداخت سود مشارکت به ماینرها است.
PPLNS(Pay Per Last N Shares)
(پرداخت بر اساس آخرین N سهم)
مدل پرداخت PPLNS سود ماینرها را بر اساس آخرین مقدار مشارکت آنها در تولید بلاک در آخرین دوره زمانی پرداخت میکند.
در این روش سود ماینر کاملا به میزان واقعی سود استخر بستگی دارد و اگر استخر هیچ بلاکی تولید نکرده باشد ماینر نیز سودی دریافت نخواهد کرد.
در این روش نیز کارمزد استخر از سود ماینر کسر می*شود اما سود روش PPLNS برخلاف PPS بسیار بی ثبات است.
در بعضی از استخر ها کارمزد استخر در این روش پایینتر از روش های دیگر یا 0 است اما باید توجه داشته باشید که اگر روش PPLNS را انتخاب کردید و استخر موفق به تولید هیچ بلاکی نشد مقدار سود شما در آن روز 0 خواهد بود.
PPS+ (Pay Per Share +)
(پرداخت به ازای هر سهم پلاس)
این مدل ترکیبی از دو مدل PPLNS و PPS است.
در این مدل کارمزد استخر به نسبت هشریت بین استخراج کنندگان توزیع میشود و به درآمد آنها مبلغی افزوده می*شود.


FPPS (Full Pay Per Share)
(پرداخت کامل به ازای هر سهم)
روش FPPS مدل جدیدی است که در بعضی استخر ها سود ماینرها بر اساس میانگین کارمزد ماینرهای کل شبکه در یک روز توزیع می*شود و در بعضی استخرهای دیگر، ماینرها علاوه بر سود حل بلاک، مقداری سود از تایید تراکنش های شبکه دریافت می*کنند.
Solo (انفرادی)
در مدل Solo یا انفرادی ماینر بدون کمک گرفتن از استخر و ادغام تراهش خود با دیگر ماینر ها، و بصورت مستقل اقدام به تولید بلاک می*کند.
باید در نظر داشته باشید در این روش تنها درصورتی سود دریافت خواهید کرده که به تنهایی موفق به تولید یک بلاک شوید، برای بالا بردن این احتمال نیاز به هشریت زیادی دارید.
در این روش اگر هیچ بلاکی استخراج نکنید مقدار سود شما 0 خواهد بود اما اگر موفق به کشف و تولید یک بلاک شدید بعد از کسر کارمزدها، سود آن را کاملا دریافت خواهید کرد. مقدار سود تولید یک بلاک 6.25 BTC است.
در جدول اول مدل های پرداخت در استخر های مختلف را مشاهده می*کنید.
در جدول دوم نیز مقدار کارمزد استخرهای مختلف در مدل های پرداخت متفاوت را می بینید.