✅ افزایش سکه های در گردش USDC


امروزه گردش استیبل کوین Circle USDC افزایش یافته است به طوری که به تازگی از 50 میلیارد دلار هم عبور کرده و روز به روز خو را به تتر نزدیک تر و نزدیک تر می کند


تتر با ۷۸.۶ میلیارد دلار عرضه، بزرگترین صادرکننده استیبل کوین تا به امروز است. عرضه استیبل کوین USDC در شش ماه دوم سال ۲۰۲۱ (خرداد تا دی) تقریباً ۱۰۰درصد جهش کرد، در حالی که تتر در همان دوره فقط ۲۵درصد رشد کرده است.


همچنین کل عرضه USDC از ۴۲.۴ میلیارد دلار در دسامبر (آذر-دی) به ۵۰ میلیارد دلار در ژانویه (دی-بهمن) افزایش یافت که رشد ۱۸ درصدی تنها در یک ماه بود. در وب*سایت این شرکت، عرضه USDC حتی بیشتر است و از روز دوشنبه به ۵۳.۳ میلیارد دلار نیز رسیده است.


یک تفاوت کلیدی بین USDT و USDC، دارایی هایی است که از هر یک پشتیبانی می کنند. تتر هنوز ۲۴.۲ میلیارد دلار، کمی بیش از ۳۰ درصد از دارایی های خود را در اوراق تجاری نگه داری می کند، در حالی که سیرکل، ۱۰۰ درصد دارایی های خود را به صورت نقدی یا اوراق قرضه ایالات متحده نگهداری می کند.