درگاه پرداخت شخصی به عنوان یکی از خدمات ارائه دهندگان درگاه پرداخت است. صفحه پرداخت شخصی یا لینک پرداخت لینکی است که کاربر با در اختیار قرار دادن آن به مشتریان خود میتواند تمامی هزینه های خود را از آن ها دریافت نماید. در واقع این روش جایگزین ارسال شماره کارت و یا فیش های واریزی میباشد. کاربر یا همان پذیرنده قادر خواهد بود این لینک را در شبکه های اجتماعی و یا حتی از طریق پیام کوتاه برای مشتریان خود ارسال نماید.
روش دریافت درگاه پرداخت شخصی هم به این صورت است که باید به یکی از پرداخت یار های بانک مرکزی مراجعه نمایید که پیشنهاد ما نوینو پی میباشد و پس از ثبت نام اولیه نسبت به ساخت درگاه پرداخت شخصی اقدام نمایید.