با سلام

بنده در حال انجام پایان نامه بر روی آینده ارزهای دیجیتال با بررسی موردی بیت کوین می باشم و برای تکمیل پرسش نامه خود به نظرات خبرگان و صاحب نظران این حوزه نیاز دارم. پرسش نامه زیر، شامل 22 پرسش در خصوص میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل تاثیرگذار بر آینده این حوزه است. خواهشمندم با ارائه نظرات خود در این زمینه اینجانب را در انجام این پژوهش یاری فرمایید.

https://forms.gle/XeKRAmjSp1KkHr7t5

با تشکر