پی پل Paypal سرویس واسط برای خریدهای آنلاین
با بیش از 150 میلیون کاربر در دنیا برای انتقال پول از طریق ایمیل
پی پل دارای اعتبار و اعتماد بیش از 95 درصد خریداران eBay شده که از آن د رخرید استفاده می کنند.