با سلام

بنده در حال انجام پایان نامه بر روی آینده ارزهای دیجیتال با بررسی موردی بیت کوین می باشم و برای تکمیل پرسش نامه خود به نظرات خبرگان و صاحب نظران این حوزه نیاز دارم. پرسش نامه زیر،...