سلام دوست من
من دقیقا همین مشکلو دارم هر روز مجبورم دستگاهمو ریست کنم تا این مشکل برام
پیش نیاد دستگاهمو اپدیت کردم درست نشد ارور 35 و تراهش دستگاه میاد پایین و باد خنک میزنه تا خاموش روشن نکنم...