سلام
بسته به مقدار سرمایه داره. اگر به صورت تخصیی و سرمایه زیاد می خوای کار کنی با هزینه برق صادراتی تقریبا میشه حمالی برای اداره برق مگر اینکه یه پوشش داشته باشی و نشون بدی که استفاده برق برای چه...