آذری جهرمی: ممنوعیت ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی به معنای ممنوعیت داخلی نیست.

نمایش نسخه قابل چاپ